Σωστός τρόπος Μέτρησης της Αρτηριακής Πίεσης

 Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται πάντοτε σε καθιστή θέση μετά από 5 με 10 λεπτά ανάπαυσης.

-Δεν πρέπει να έχετε καταναλώσει καφέ  προηγουμένως ,ούτε να έχετε καπνίσει .

-Η πλάτη πρέπει να ακουμπά στην πλάτη της καρέκλας και το χέρι να βρίσκεται σε οριζόντια θέση χαλαρά ακουμπισμένο σε σταθερή επιφάνεια και πάντοτε στο ύψος της καρδιάς. 

-Πάντοτε μετράμε και στα δύο χέρια.

Η περιχειρίδα τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζει καλά κατευθείαν στον γυμνό βραχίονα και σε απόσταση 2 εκατοστών από τον αντιβραχίονα.

-Στο χέρι που ανευρίσκεται η μεγαλύτερη Αρτηριακή Πίεση σε αυτή θα συνεχίσουμε να κάνουμε δύο συνεχόμενες μετρήσεις με διαφορά 3 με 5 λεπτών η κάθε μια.

Ιατρείο Μπιτέρνας Μιχαήλ © 2024.