Παγκόσμια εμφάνιση της Υπέρτασης στα παιδιά.

Σύμφωνα με συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 47 άρθρων που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο JAMA PEDIATRICS ,η εμφάνιση της Παιδικής Υπέρτασης αυξήθηκε από το 1994 έως το 2018 και η αύξηση συνδέθηκε με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος, ενώ η συγκεντρωτική εκτίμηση ήταν 4,00% μεταξύ των ατόμων 19 ετών και νεότερων. Το 2015, η εμφάνιση της παιδικής Υπέρτασης κυμάνθηκε από 4,32% μεταξύ των παιδιών ηλικίας 6 ετών και 3,28% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 19 ετών και κορυφώθηκε στο 7,89% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 14 ετών.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η παιδική υπέρταση γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη στον γενικό παιδιατρικό πληθυσμό, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2752556

Ιατρείο Μπιτέρνας Μιχαήλ © 2024.