Έρευνα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΥΠΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΥΠΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ι. Ζαρίφης, Π. Αρσενίου, Π. Ανυφαντή, Ε. Γκαλιαγκούση, Α. Τριανταφύλλου, Α. Λαζαρίδης, Π. Δόλγυρας, Π. Μαρούδας, Μ. Μπιτέρνας, Σ. Δούμα Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Εισαγωγή – Σκοπός Ο δείκτης Buckberg ή δείκτης υπενδοκαρδιακής βιωσιμότητας (subendocardial viability ratio, SEVR) έχει προταθεί…

Read more

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Π. Δόλγυρας, Π. Ανυφαντή, Ε. Γκαλιαγκούση, Α. Τριανταφύλλου, Α. Λαζαρίδης, Β. Νικολαΐδου, Ν. Κολέτσος, Α. Βαμβάκης, Μ. Μπιτέρνας, Π. Μαρούδας, Σ. Δούμα Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Εισαγωγή – Σκοπός Το ουρικό οξύ έχει συσχετιστεί με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την αορτική σκληρία σε…

Read more

Ιατρείο Μπιτέρνας Μιχαήλ © 2024.