Διάγνωση Αρτηριακής Πίεσης

Η διάγνωση  θα βασίζεται όπως και μέχρι σήμερα, στη μέτρηση της πίεσης στο ιατρείο και προτείνεται η επιβεβαίωση της είτε με 24ωρη καταγραφή (HOLTER πίεσης) είτε με μετρήσεις στο σπίτι. Βάσει των τελευταίων Πανευρωπαϊκών οδηγιών του 2018, συνιστάται ως αρχικός στόχος  η ελάττωση της Πίεσης κάτω από 140/90 mmHg σε όλους τους ασθενείς  αρκεί πάντοτε η φαρμακευτική αγωγή να είναι καλά ανεκτή από τον ασθενή. Εφόσον ξεκινήσουμε θεραπεία θα πρέπει η Αρτηριακή Πίεση να μειωθεί κάτω από 130/80 mmHg ή και χαμηλότερα, στους περισσότερους ασθενείς.

Αξίζει να σημειωθεί πώς οι ιδανικότερες τιμές της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης(Μεγάλη) για τους ασθενείς κάτω των 65 ετών θα πρέπει να είναι μεταξύ 120-130 mmHg και για τους άνω των 65 μεταξύ 130-140mmHg.

Σε ασθενείς άνω των 80 ετών δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο επιθετικοί μιας και οι οδηγίες συστήνουν έναρξη φαρμακευτικής αγωγής σε Συστολική Αρτηριακή Πίεση(Μεγάλη) άνω των 150 mmHg. 


Ιατρείο Μπιτέρνας Μιχαήλ © 2024.